Laboratory biorisk management (CWA 15793) är en global överenskommelse där statliga myndigheter, biosäkerhetsorganisationer, forskningsinstitut och bioteknikindustrin ger en gemensam syn på hantering av biorisker. CWA 15793 möjliggör en ständigt pågående förbättringsprocess. Den omfattar laboratoriets hela verksamhet och passar alla verksamheter som hanterar biologiska material och/eller toxiner.

Guidelines for the implementation of CWA 15793 (CWA16393) är ett stöddokument framtaget för att underlätta användning och genomförande av CWA 15793. I dokumentet presenteras på ett detaljerat sätt de specifika kraven från CWA 15793.

Säkra biorisker, skattningsverktyg framtaget av Folkhälsomyndigheten, gör det möjligt att värdera i vilken utsträckning kraven följs inom de fem kravområdena: Policy, Planering, Implementering och drift, Kontroll och korrigerande åtgärder samt Översyn.

Lämna dina synpunkter och förslag om verktyget via: info@sakrabiorisker.se